Ordning och förhållningsregler

Om oss: Vår strävan är att bli Sveriges trivsammaste Friskvårdsanläggning. Vi vill sätta hela människan i centrum, både Ande, kropp och själ.

Om Kungsporten: I byggnaden ”Kungsporten” finns förutom ett friskvårdscenter även en kyrka, en förskola, ett café, butiken ge för livet, konferenslokaler. Kungsporten är ett all-aktivitetshus som bygger på kristen värdegrund.

Viktigt att veta: som kund hos oss ålägger du dig att följa de ordningsregler som framtagits av verksamhetsledningen för Simson- Kungsportens Friskvårdscenter. Bryter du mot någon av ordningsreglerna har du inte längre rätt att nyttja ditt träningskort. Du blir avstängd från alla träningsaktiviteter som erbjuds.

- Om du tränar utan giltigt träningskort får du böta 1000 kr.

- Om du släpper in någon som inte har giltigt träningskort stängs du av i tre månader.

- Vi utför regelbundna kontroller i gymmet.

- Du måste checka in varje gång du tränar.


Simson- Kungsportens Friskvårdscenter har ett absolut förbud mot:
Dopning och droger
Skadegörelse
Kränkningar i ord eller handling
Användande av dopning och andra droger är förbjudet i våra lokaler liksom
stöld av andras egendom och andra beteenden som är till skada för dig själv eller andra.  Brott mot våra ordningsregler leder till avstängning och i vissa fall polisanmälan.
 

Vett och etikett:
Kom i tid till träningsaktivitet, avbokning av pass sker senast 2 timmar innan passet börjar. Är du ej incheckad innan passet har börjat får du en varning. Efter tre varningar blir du avstängd från all gruppträning under 1 månads tid, eller betalar 50 kr för att ta bort avstängningen.
Kom i tid till bokad instruktion (Vid förhinder ring 38 97 67 minst en arbetsdag i förväg).
Hjälp gärna varandra men lämna instruerandet till utbildade instruktörer i Simson- Kungsportens Friskvårdscenter.

Övrigt:
Vi gör inga återköp av träningskort. Barn under 11 år får inte vistas i gymmet.
All träning sker på egen risk. Simson Kungsportens Friskvårdscenter ansvarar inte för person- eller materialskador.
Du ansvarar för dina värdesaker.
Kläder och annat får inte lämnas i omklädningsrummet över natten.

Mail/sms skickas ut vid inställda eller ändrade gruppträningspass samt vid nyhetsutskick och information. När du skriver på detta dokument godkänner du att Simson Kungsportens Friskvårdscenter får tillåtelse att kontakta dig via mail och sms.  
När du tar del av en träningsaktivitet hos Simson- Kungsportens Friskvårdscenter godkänner du att dina personuppgifter lagras i vårt datasystem fram till 12 månader efter avslutat medlemskap.

Det här dokumentet kan komma att förändras. Det åligger dig som kund att ta reda de ordnings- och förhållningsregler som tillkommit.

 

För att checka in på gymmet, ladda ner vår app. Se mer info här